Besvär

Ryggvärk/Ryggskott

Ryggvärk/Ryggskott är bland det vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Många upplever förutom smärta/obehag en begränsad och besvärlig vardag och även en anpassad vardag till sin ryggvärk. I de absolut flesta fall är det inte farligt att ha ryggvärk, det brukar orsakas av följande:

När man har kartlagt orsaken till smärtan/obehaget så måste rätt vård ges för symtomen och orsaken.

Kiropraktor påväg tar en grundlig sjukdomshistoria, utför en grundlig undersökning, behandling och åtgärd. Om specialistvård behövs skickas remiss samma dag.

Nackvärk

De flesta människor upplever nackvärk eller cervikalgi som det även kallas någon eller flera gånger under sin livstid. Det brukar begränsa ens rörlighet i nacken samt orsaka smärta och obehag vilket begränsar vardagen,
Det är viktigt att veta orsaken till smärta/obehag!

Några vanliga orsak/er

När man har kartlagt orsaken till smärtan/obehaget så måste rätt vård ges för symtomen och orsaken.

Kiropraktor påväg utför en grundlig sjukdomshistoria, undersökning, behandling och åtgärd. Om specialistvård behövs skickas remiss samma dag.

Bröstryggssmärta

Bröstryggen är den region mellan nacke och ländrygg. Smärta som uppkommer i bröstryggen orsakas för det mesta av överbelastning i form av mycket stillasittande arbete i felaktig ergonomisk position. Bröstryggen har en stor betydelse i även nackens och ländryggens välbefinnande. Då stelhet i bröstryggens övre del kräver mer ansträngning av nackens leder och muskler samt stelhet i bröstryggens nedre del orsakar överansträngning av ländryggens leder och muskler. Ibland kan även revbensleder "låsa sig” vilket orsakar smärta vid bl.a. djupa andetag eller rotationer av ryggrad.

Alla dessa tillstånd går att behandlas och rehabiliteras effektivt.

Om du upplever något av nedre beskrivningar så kan du kontakta oss för att guidas till rätt instans så du får rätt hjälp så snabbt som möjligt

Kiropraktor påväg tar en grundlig sjukdomshistoria, utför en grundlig undersökning, behandling och åtgärd. Om specialistvård behövs skickas remiss samma dag.

Höftvärk

Höftvärk kan upplevas på framsida höft vid ljumsken, på utsida höft samt på baksida höft vid sätesmuskulaturen. Höftleden är en belastande led och kan skadas eller slitas av olika faktorer under livets gång. Det kan bero på bl.a.

Självklart finns det många andra faktorer och där av kommer Kiropraktor påväg ta en grundlig sjukdomshistoria, utför en grundlig undersökning, behandling och åtgärd. Om specialistvård behövs skickas remiss samma dag.

Knävärk

Ett knä kan knastra, ömma, hugga, ”låsa sig”, svullna och mycket annat. Knävärk drabbar inte bara idrottare eller äldre individer utan många personer som är varken idrottare eller äldre. Knäleden är en belastande led som mår bra utav en kombination av aktivitet och vila/återhämtning. Här är några faktorer till varför man kan uppleva knävärk:

Självklart finns det många andra faktorer och där av kommer Kiropraktor påväg ta en grundlig sjukdomshistoria, utför en grundlig undersökning, behandling och åtgärd. Om specialistvård behövs skickas remiss samma dag.

Fotled/fot-smärta

Fotledssmärta uppkommer vanligtvis akut i form av stukning/vrickning eller fall men även ibland vid överbelastning. Fotleden stabiliseras av många ligament vilket kan undersökas väldigt tydligt med diagnostiskt ultraljud. Fotsmärta uppkommer vanligtvis med tiden och överbelastning. Här är några faktorer till att man kan uppleva fotled/fot-smärta

Självklart finns det många andra faktorer och där av kommer Kiropraktor påväg ta en grundlig sjukdomshistoria, utför en grundlig undersökning, behandling och åtgärd. Om specialistvård behövs skickas remiss samma dag.